Trainers mindfulness - Mindful Me

Mindful Me (by Itam) was de grondlegger van de postgraduaatopleiding mindfulness aan de Gentse Arteveldehogeschool. Verschillende van onze trainers volgden deze opleiding, anderen gaven er ook les. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van onze trainers. Bovendien volgde elke trainer een passende beroepsopleiding met een uitbreiding op meditatief vlak.

Ook voor onze trainers blijft bijscholing een belangrijk aspect van hun kennis. Om hieraan tegemoet te komen, biedt Mindful Me hen jaarlijkse vormingsdagen en retraites aan, waarbij ze zich telkens verdiepen in één bepaald onderdeel van de materie.