Wat is een burn-out? - Mindful Me

Wat is een burn-out? Hoe herken je een burn-out?

Burn-out kunnen we omschrijven als een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk en voorkomt bij normale individuen. Een burn-out wordt gekenmerkt door chronische uitputting, cynisme en een toenemend gevoel van onbekwaamheid.

De symptomen van een burn-out kunnen zich uiten op verschillende domeinen.

  • Op lichamelijk vlak: slaapstoornissen, hartkloppingen, uitputting, maag- en darmklachten, druk op de borst, …
  • Op mentaal-emotioneel vlak: prikkelbaar zijn, angst ervaren, frustratie, twijfel, concentratie daalt, geheugen wordt minder, zich niet competent voelen
  • Op gedragsmatig vlak: cynisch worden, onverschillig zijn, zich afzonderen, absenteïsme, …

 

Wat is de oorzaak van burn-out?

Door een langdurige overdosis stress raken mensen overspannen. We kunnen de oorzaken grofweg op twee vlakken zien. Op individueel vlak zien we dat medewerkers met een slechte emotionele coping (weglopen van stress, emoties onderdrukken, verdrinken in emoties,… ) en een neurotische persoonlijkheid (twijfelen, perfectionisme, groot verantwoordelijkheidsgevoel, … ), een grotere kans hebben op burn-out.

Op organisatorisch vlak blijkt dat een werkgerelateerde context waarbij de werkdruk te hoog is, er conflicten zijn op de werkvloer, er een gebrek is aan sociale steun, mensen zich niet autonoom voelen, … eerder aanleiding vormen om een burn-out te ontwikkelen.

Burn-out erkend

Dankzij de media-aandacht van de afgelopen jaren is burn-out meer en meer bespreekbaar geworden. De kans dat mensen deze verschijnselen ontkennen of negeren wordt hierdoor kleiner. Bovendien heeft Maggie De Block burn-out erkend als beroepsgerelateerde ziekte. De werkgever krijgt als opdracht om preventieve maatregelen te nemen en om begeleiding te voorzien om mensen terug aan het werk te krijgen. 

Wil je een training volgen of al even proeven van een oefening?

Je vindt al onze trainingen voor particulieren terug in onze agenda.
Wil je thuis al eens proberen? Hier vind je gratis oefeningen. Voel je vrij ermee te experimenteren!