Wat is KMO-Por­te­feuil­le?

Dit is een sub­si­die­maat­re­gel waar­door je als on­der­ne­ming voor de pij­ler ‘op­lei­ding’ 30% of 40% sub­si­die kan aan­vra­gen, met een maxi­mum sub­si­die van € 10.000 tot € 15.000 per ka­len­der­jaar, af­han­ke­lijk van de groot­te van je on­der­ne­ming.

Wie kan hier­van ge­nie­ten?
Elke zelf­stan­di­ge, vrije be­roe­pen, klei­ne en mid­del­gro­te on­der­ne­mingen ge­ves­tigd in het Vlaams Ge­west.
Lees hier de voorwaarden.

Waar­om kan dit bij Mindful Me (Itam bvba)?
Wij zijn er­kend op­lei­dings­ver­strek­ker met als er­ken­nings­num­mer: DV.0213889 - do­mein: al­ge­meen do­mein

Waar en wan­neer moet dit aan­ge­vraagd wor­den?
Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan je de subsidieaanvraag indienen. Maar we raden je echter aan om de aanvraag reeds op voorhand in te dienen, om de subsidie niet te mislopen. Dien je het te laat in? Dan wordt je aanvraag geweigerd.

Let wel op!
Het is be­lang­rijk te weten dat je je dient aan te mel­den met een elek­tro­ni­sche iden­ti­teits­kaart. Let er ook op dat je het bedrag exclusief btw indient bij KMO-Portefeuille. 

Vragen?

Voor meer info kan je steeds terecht op de website van kmo-portefeuille of kan je bellen naar het nummer 1700.
Bij Mindful Me helpen we je ook graag verder via info@mindfulme.be of bel naar +32 9 387 00 45.