KMO-portefeuille - Mindful Me

Wat is KMO-Por­te­feuil­le?

Dit is een sub­si­die­maat­re­gel waar­door je als on­der­ne­ming voor de pij­ler ‘op­lei­ding’ 20% of 30% sub­si­die kan aan­vra­gen, met een maxi­mum sub­si­die van € 7.500 per ka­len­der­jaar, af­han­ke­lijk van de groot­te van je on­der­ne­ming.

Wie kan hier­van ge­nie­ten?

Elke zelf­stan­di­ge, vrije be­roe­pen, klei­ne en mid­del­gro­te on­der­ne­mingen ge­ves­tigd in het Vlaams Ge­west.
Lees hier de voorwaarden.

Waar­om kan dit bij Mindful Me (Itam bv)?

Wij zijn er­kend op­lei­dings­ver­strek­ker met als registratienummer: DV.0213889 - do­mein: al­ge­meen do­mein.

Waar en wan­neer moet dit aan­ge­vraagd wor­den?

Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan je de subsidieaanvraag indienen. Maar we raden je echter aan om de aanvraag reeds op voorhand in te dienen, om de subsidie niet te mislopen. Dien je het te laat in? Dan wordt je aanvraag geweigerd.

Download de handleiding om je aanvraag bij KMO-Portefeuille in te dienen.

Vragen?

Voor meer info kan je steeds terecht op de website van kmo-portefeuille of kan je bellen naar het nummer 1700.
Bij Mindful Me helpen we je ook graag verder via info@mindfulme.be of bel naar +32 9 387 00 45.