Naast het aanreiken van trainingen willen we ook ons steentje bijdragen aan het verder onderzoek naar de effecten hiervan. Wetenschappelijk onderzoek is een tweede peiler in de missiegedachte van Mindful Me. 

Wetenschappelijke artikels

Klik op 'bron' om het artikel of filmpje te bekijken.

  • Wetenschap redt de wereld: stress (Bron: Canvas, december 2015)
  • Vijf wetenschappelijke redenen voor mindfulness op de werkvloer (Bron: MT, 22 mei 2015) 
  • Meditatie, mindfulness en cognitieve flexibiliteit (Bron: Consciousness and Cognition, Elsevier, 2009)
  • Een systematisch overzicht van neurobiologische en klinische eigenschappen van mindfulness meditatie (Bron: Psychological medicine, Cambridge University Press, 2009)
  • De effecten van Stressreductie door Aandachttraining (MBSR) op de geestelijke gezondheid van chronisch zieke volwassenen: een meta-analyse (Bron: Journal of Psychosomatic Research, Elsevier, 2010)
  • Effect van mindfulness meditatie praktijk op CD4+ T lymfocyten in HIV-1 besmette volwassenen: random gecontroleerde test (Bron: Brain, Behavior, and Immunity 23, Elsevier, 2009)
  • Stressreductie door Aandachttraining: welke processen geactiveerd zijn? (Bron: Complementary Therapies in Clinical Practice, Elsevier, 2007)

Op de site van American Mindfulness Research Association (AMRA) vind je een overzicht van het meest recente wetenschappelijk onderzoek.