Sommige trainers gebruiken het labelen of innerlijk noteren als meditatietechniek. Is dat nodig?

Mindfulness kunnen we beschrijven als aandacht geven, aan dat wat er is, als het er is, zolang het er is en dit op een open, milde manier. De specifieke techniek die je inzet creëert de voorwaarde om opmerkzaam te zijn. Misschien is het belangrijkste criterium wel de aan- of afwezigheid van opmerkzaamheid of mindfulness.

Voor veel mediterenden is het intern aanstippen of het labelen waardevol omdat het een op een gemakkelijke manier een ‘juiste’ afstand genereert tussen de observator en het meditatieobject. Zeker als we heel sterk betrokken zijn op het meditatieobject en er zo gemakkelijk identificatie ontstaat kan het benoemen een krachtig hulpmiddel zijn.

Je zou het al dan niet benoemen op een continuüm kunnen plaatsen. Aan de linkerzijde staat dan ‘louter gewaarzijn’ en aan de rechterzijde ‘luidop uitspreken’. Alle varianten op het continuüm kunnen ingezet worden zolang ze de opmerkzaamheid cultiveren.