Milde zorg
Hans Meganck
€ 29,95
Uitgeverij Acco

De auteur verbindt in dit boek een milde en opmerkzame levenshouding met de zorg voor het zelf en voor de andere. Wie de vruchten van de meditatie plukt, opent de poort voor een mild aandachtig leven in het hier en nu. Uit ervaring en in contact met inspirerende bronnen, ontdekte de schrijver een hartverwarmende religie zonder woorden en deuren: de meditatie vanuit de christelijke traditie.
Mindfulness is een hype die zich laat zich inspireren door inzichten uit de boeddhistische psychologie en meditatie. De spiritualiteit van de woestijnvaders en de mystiek van Meister Eckhart en van Roemi, tonen hiermee verrassend veel gelijkenissen. In de diepte vinden Jezus, Boeddha en de mystici elkaar.
De auteur beschrijft de ervaren stille kracht op de zorg voor zichzelf en voor de anderen. Mediteren kan, voor wie geduld heeft en regelmatig oefent, lichamelijke en psychologische voordelen opleveren. Op termijn kan je er ook de gave van de liefde mee (her)ontdekken. De schrijver verduidelijkt het effect van dit geschenk op twee domeinen waarin hij dienstverlenend met mensen werkt: persoonlijke coaching en conflicthantering. De (her)ontdekking van zijn religieuze wortels, geven hem hierbij extra inzichten.
Vanuit het contact met onze stille kern, voelen we verbinding. Dit boek nodigt uit om deze eenheids- en verbindingservaring te ontdekken. Voor wie het mag ervaren, is het gemakkelijker om mild en met een warm hart de ander tegemoet te komen...
OVER DE AUTEUR
Hans Meganck is docent conflicthantering en studentencoach in de opleiding Bachelor Sociaal werk van de Arteveldehogeschool in Gent. Hij heeft een eigen praktijk als persoonlijke coach, conflictbemiddelaar en meditatiebegeleider.